Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа
Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТККултурни прояви 2017

   

месец

събитие

януари

 •        135  години от рождението на Алън Милн (1882-1956) – с ученици от ОУ”Хр. Ботев”

Февруари

 •       110 години от рождението на Емилиян Станев (1907-1979) - с ученици от ОУ "Ильо войвода"
 • 135 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора

Март

 •        115 години от рождението на Светослав Минков (1902-1966) – с ученици от ОУ „М. Дринов”
 • 140 години от рождението на Йордан Захариев (1877-1965) - с ученици от ПГИМ

Април

 •         18-21 април Маратон на четенето и Седмица на детската книга и изкуствата за деца в Кюстендил

18 април – 115 години от рождението на Ангел Каралийчев (1902-1972)

19 април – Среща-разговор с детската писателка Весела Фламбурари

20 април – 110 години от рождението на Астрид Линдгрен (1907-2002)

21 април – Ден на отворените врати в Библиотеката

май
 • 140 години от рождението на Елин Пелин (1877-1949) - с ученици от ОУ "Даскал Димитри"
юни
 • "Музика по ноти" - инструментален концерт-продукция (пиано) на учениците на музикалния педагот Красимира Матуска

октомври

16-20 октомври "Седмица на четенето" - с участието на деца от ОДЗ и училища в града
ноември
 • 120 години от рождението на Асен Разцветников (1897-1951) - с НУ "Св. Климент Охридски"
 • "Песнички за теб" - с участието на ВГ "Калпазани"

декември

 •      85 години от рождението на Георги Струмски (1932-2013)
 • "Читателите на годината" - коледен празник в Библитеката
 

Ежемесечни традиционни дейности:

 • "Един учебен час в Библиотеката" - по актуални теми
 • Инициатива "Месец на моето училище в Библиотеката"
 • Беседи за разпространяване на библиотечно-библиографски знания в аспекта на разкриване възможностите на новите информационни технологии
 • Представяне на нови книги на местни автори
 • Тематични витрини, свързани с популяризиране на нови книги, бележити дати, детско творчество, кътове за информация за културни прояви 
 •  „Пожелахте да видите” – видеопрожекции на филми от фонда на отдел „Изкуство”
 • Занимания по изобразително изкуство и музика с деца от ЦНСТ „Сияние” в отдел „Изкуство”
 •  „Да четем заедно в библиотеката” прояви във всички отдели по време на Маратона на четенето
 • Творчески работилници "В света на експериментите" в отдел "Технически науки"


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил