Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа
Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТКГодишнини 2017 г.

К Р А Е В Е Д С К И     Г О Д И Ш Н И Н И 
2017
6 януари 145 години от рождението на Йордан Иванов - академик, археолог, историк, етнограф (1872-1947)
20 януари 135 години от рождението на Тодор Наумов - капелмайстор  (1882-1941)
22 януари 135 години от рождението на Димитър Еремиев - спортен деятел, учител, внук на баба Неделя Петкова (1882-1971)
28 януари     165 години от рождението на  Ефрем Цветанов Каранов - просветен деятел и общественик, фолклорист и етнограф, действителен член на БКД (БАН) (1852-1927)
 
1 февруари 135 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора - български художник (1882-1960)
2 февруари 135 години от рождението на Тодор Николов Близнаков - учител, дарител, общественик (1882-1967)
24 февруари 115 години от рождението на Георги Константинов - литературен критик, историк, писател и преводач (1902-1970)
29 февруари 175 години от рождението на Тодор Пеев - учител, книжовник, националреволюционер (1842-(904)
 
3 март 140 години от рождението на Йордан Захариев - географ, етнограф, фолклорист, диалектолог, чл. кор. на БАН (1877-1965)
25 март 120 години от рождението на Георги Караиванов - поет, белетрист, драматург (1897-1985)
21 март Кюстендилска пролет - Ден на града
 
7 април 120 години от рождението на Кирил Попов - български драматичен артист, един от основателите на Съюза на артистите в България (1897-1978)
   
20 май 135 години от рождението на Георги Горанов - композитор  (1882-1905)
 
5 юни 105 години от откриването на Банската градина по проект на арх. Христо Ковачевски (1912)    
 
14 юли 140 години от рождението на Никола Въжаров - учител, кмет на Първата кюстендилска комуна, почетен гражданин на Кюстендил (1877-1964)
 
30 август     120 години от рождението на Никола Стаменков Иванов (Шаната) - художник, оперен певец   (1897-1959)
 
30 септември 205 години от рождението на Иван Лекарски - лекар, общественик (1812-1978)
 
30 ноември 155 години от рождението на Христо Славейков - юрист и политик (1862-1935)
 
25 декември 155 години от рождението на Иван Жабински - полковник, командващ II дружина на 13 пехотен полк по време на Балканската война (1862-1926)
 

     

Световни годишнини и десетилетия под егидата на ООН и ЕС:
         

2008 - 2017 г. - Второ международно десетилетие за премахване на бедността
2011 - 2020 г. - Международно десетилетие на инициативи за пътна безопасност
2011 - 2020 г. - Международно десетилетие на биоразнообразието
2011 - 2020 г. - Трето международно десетилетие за премахване на колониализма
2015 - 2024 г. - Международно десетилетие за устойчива енергия за всички
2015 - 2024 г. - Международно десетилетие на хората от африкански произход


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил