Библиографията «Череша»

цели да разкрие възможно най-пълно

публикациите на научни сътрудници от

«Институт по земеделие» - Кюстендил,

свързани с темата за черешопроизводството

и неговото развитие.

Изданието се посвещава на

80 години Институт по земеделие - Кюстендил

50 години Регионална библиотека "Ем. Попдимитров" - Кюстендил

 

Софтуер и дизайн СофтЛиб