Показалец на интродуцираните сортове от института

13-S-22-8 353

Аноне 306

Бадачони 112185

Бигаро Бюрла 43248284306307324388420473

Бигаро Моро 30111164172185191248251257,   370383388

Бигаро Оратовски 476

Бигаро Продукта 248476

Бинг  30,   43111142148164238248251257261271324333370383420471473477

Бюрла 471

Ван 30,   43132142238248251257261305324328330383388391420471473477

Вега 324473

Вик  43309475476478

Виктория 30

Волско сърце 164185

Гермерсдорфска 136142164185248257283383388391 43471477

Дроганова жълта 102108111119164169172185191193194248257274370420 43471 99

Дуроне ди Виньола 111

Дьонисенова жълта 324473

Ериане 284

Касини 413

Кастор 476478

Кишиневска черна 413

Козерска  30 43142148150164185238248257261273283,   305370383388391407420471477

Компакт Ламберт  471

Кордия 324473477

Кримска черна 284

Крупноплодная 476

Ламберт 30 43111137142148164185238248251271370383391420471

Ламида 251

Лапинс 324471473478

Лионска ранна   67172185248257413420

Маргит 324473

Мархийска 185

Мелитополска ранна 388413

Мертон 257

Мертон крейн 284

Мертон фаворит 185

Наполеон 69,   99, 102108111119148169172185191248251271324370383420471473

Охридска 284

Познанска 185388

Принцеса 284

Райниер  43248251383388420471

Ранна от Вил 99102108119185

Ранна черна едра 30 43111248251370383391420,   471

Регина 324473

Рекорд 388

Ройалтон 476478

Румънка   99, 102108119185420

Сам 218388

Сенека  43185248251257306307413420,   471

Силвия  473

Сомояй бьотермо  43248388420,   471

Стар  30248251324388420471473476

Старкинг харди джайънт   30,   43248324388420471473476

Стела   30,   43248306324388471473

Сънбърст 324471473476477478

Съперница 185

Техловицка 284

Троприхтерова 185

Улстер 257

Уол пургис 284

Хартланд 478

Хеброс  30, 248476

Хеделфингенска 30 82 99, 102111164169172185191193194221248251284324370391420471473477

Черна едра 185

Шмидт 248284476

Шнайдерова късна хрущялка 324473

Шрекън бигаро 185

Ърли Риверс 248

Bing 359

Burlat 359

Castor 353

Germersdorf 356

Hartland 353

Kozerska 353356

Krupnoplodnaya 359

Lambert 356

Lapins 353

NY 13688 353

NY 13791 353

Patriotka Krima 353

Pollax 353

Royalton 353

Seneca 359

Sumerset 353

Sunburst 353