За библиографията Хабилитационни трудове и дисертации  Научни статии на български език Непубликувани документи
 Институт по земеделие Книги Научни статии  на чужди езици Показалци
Стандарти, патенти и авторски свидетелства Научно-популярни статии Галерия