Ч Е Р Е Ш А

 

 

 

Библиографията «Череша»

цели да разкрие възможно най-пълно

публикациите на научни сътрудници от

«Институт по земеделие» - Кюстендил,

свързани с темата за черешопроизводството и неговото развитие.

 

 

 

 

 

 

Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” - Кюстендил

Софтуер и дизайн СофтЛиб ООД