Ч Е Р Е Ш А

 

Библиографията «Череша»

цели да разкрие възможно най-пълно публикациите на научни сътрудници от «Институт по земеделие» - Кюстендил,

свързани с темата за черешопроизводството

и неговото развитие.

Институт по земеделие - Кюстендил

Изданието се посвещава на

80 години Институт по земеделие - Кюстендил

50 години Регионална библиотека "Ем. Попдимитров" - Кюстендил

Софтуер и дизайн СофтЛиб

 

Регионална библиотека

"Емануил Попдимитров"

Кюстендил