Показалец на научнопопулярните статии по заглавия

Азотно торене на черешата 392

Ако сте решили да отглеждате череши и вишни. Изберете най-подходящите подложки и сортове 398

Ако сте решили да отглеждате череши и вишни. Спазвайте някои особености при създаване и отглеждане на насажденията 458

Ако черешовите дървета са израснали високо 407

Алтернативата е чист от вируси посадъчен материал 467

Бактериален рак (пригор) по черешата и борбата срещу него 468

Беритба и съхранение на черешовите плодове 434

Болести по черешата и борбата срещу тях 476

В Ръждавица по череши 363

В черешовите и вишневите градини трайно са се настанили плевели 472

Васил Георгиев е бащата на създадените в Кюстендил сортове череши 432

ВЕГЕ комплексен течен тор за листно подхранване 457

Вегетативни подложки за череша и вишна 422

Вирус завива листата на черешите и вишните 421

Високоефективно черешопроизводство в Кюстендилския район може да се създаде само с добра сортова структура 409

Вредители, причиняващи обезлистяване на черешата 448

Грижи в градините през април 405

Грижи за овощните градини през есента 439

Грижи за овощните градини през юли 401

Грижи за овощните растения през май 395

Да не се подценява подхранването на овощните насаждения 376

Да спасим листата на ябълките и черешите от листоядни гъсеници 365

Ембриокултурите - метод за получаване на свръхранозреещи сортове череши и вишни 447

Ефективна научноизследователска дейност 394

За новата овощна градина. Подходящи сортоподложкови комбинации за костилковите овощни видове 416

За още по-ефективна борба с вирусите по черешата 403

За получаване на големи добиви и висококачествени плодове 382

За тези които ще създават черешова овощна градина 417

Засушаването може да елиминира профилактичните пръскания срещу болестите по овощните дървета 456

Защо загиват черешите 408

Защо черешовата реколта в окръга и тази година е незадоволителна 379

Зимното пръскане на прасковите, кайсиите и черешите 368

Избор на подложка за нови вишневи сортове 443

Избор на подходящи подложки и посадъчен материал при черешите 440

Изисквания към овощния посадъчен материал 423

Изисквания при резитбата на черешата и сливата 385

Икономическа ефективност на черешовото производство върху наклонени и относително равни места 377

Икономическа изгода от производството на овощен посадъчен материал 414

Интензивни черешови насаждения - нов подход при отглеждане на черешата 474

Как да произведем посадъчен материал 415

Какви грижи са необходими за черешови и вишневи насаждения през пролетно-летния сезон 464

Какви подложки да използваме в новите черешови и крушови насаждения 384

Какво трябва да знаем когато създаваме нова черешова овощна градина 428

Качествен посадъчен материал - ефективно плодопроизводство 406

Към подложките по-голяма внимание 393

Микроторовете - необходимост за съвременното овощарство 380

Многобройни болести "крадат" от реколтата [по черешата и вишнята] 469

На резитбата - още по-голямо внимание! 390

Наложителни са повече грижи 397

Напукване на черешовите плодове в зависимост от сорта и подложката 446

Наторяване на черешата 444

Неотложни грижи за овощните растения през февруари 396

Несъвместимост между подложка и присадник при овощните култури 424

Нова подложка за прозводството на черешови дръвчета 430

Нови български черешови сортове 453

Нови перспективни черешови сортове 478

Нови сортове, широка програма за дейност 404

Нови черешови сортове 455

Нови черешови сортове на Института по овощарство 426

Основни принципи при засаждане на овощни дървета 460

Особености при резитба на череша 465

Отглеждане на черешата в гъсти насаждения 391

Отнасяния на млади черешови дървета на азотно торене 386

Перспективни костилкови видове и сортове 388

Перспективни сортове череши 389

Перспективни черешови сортове 378

Повече грижи за младите черешови насаждения 374

Повече грижи за черешовите насаждения 387

Подберете сортовете така, че овошките взаимно да се опрашват 431

Подложки за череша и вишна 459

Подобряване на черешовия сортимент 410

Подходящи месторастения за отглеждане на черешата 445

Подходящи опрашители за всеки черешов сорт 435

Подходящи подложки за черешата 372

Подходящи сортове череши за вашата градина 420

Правилният избор на сортовете череши за овощната градина е от съществено значение за бъдещите реколти 462

Причини за напукването на черешовите плодове и борбата с него 381

Проблеми при производството на овощен посадъчен материал 399

Производството на черешови плодове е изгодно 449

Пролетната линия на смъртта на кюстендилската череша 466

Пчелоопрашване и добиви при черешите 436

Ранозреещи черешови сортове 418

Ранозреещи черешови сортове за вашата овощна градина 413

Резитба за формиране короните при черешата 437

Резитбата на черешата - биологическа и стопанска необходимост 400

Резултати от селекцията на овощните растения 373

Седем италиански черешови сорта в Кюстендилски район 452

Славата и неблагополучията в черешопроизводството - двете страни на медала 412

Смесена овощна градина 427

Сортов състав и разполагане на сортовете в черешовите насаждения 441

[Сто тридесет и един] 131 сорта череши "знае" Институтът по овощарство 433

Стопанско значение и изисквания на черешата към екологичните условия 438

Създаване на черешова градина 461

Състояние и проблеми на черешопроизводството 402

Съхраняване на черешовите плодове 371

Технология за опазване на костилковите овощни видове от вредни организми - причинители на болести, неприятели и плевели 419

Торене на черешата 454

Търсете безвирусни сортове за вашата овощна градина 473

Фактори обуславящи редовното и доброто плододаване на черешите 442

Физични мутагенни средства при растенията 369

Цилиндроспориоза "бяла ръжда" по черешата и вишнята - една от най-опасните болести 470

Цилиндроспориозата е в състояние да обезлисти черешите и вишните 451

Червясване на черешите и средства за борба 364

Черешата 471

Черешата - високо доходна култура 366

Черешата в личните стопанства 383

Черешата и вишнята - с бъдеще 411

Черешата може да стане още по-доходна култура 367

Черешова градина 429

Черешовата култура в окръга 370

Черешови сортове с ран срок на узряване 425

Черешови сортове, създадени в Институт по земеделие - Кюстендил 463

Черешовите насаждения изпитват недостиг от хранителни вещества 375

Черешовия сортимент в България 450

Черешовият сорт Вик 475

Черешопроизводството в света и у нас 477