Непубликувани документи

479.  Боровинова, Мария и др. Оптимизирана схема за борба с икономически важните болести, неприятели и плевели при черешата и вишнята : Доклад, депозиран в ЦНТИ-ЦНТБ, N НД 1528/87 / Мария Боровинова, Симеон Илиев, Иван Средков

480.   Георгиев, Васил и др. Научно-техническа концепция и прогноза за развитие на черешопроизводството в НРБ до 2000 година / Васил Георгиев, Асен Стоилов

       Ръкопис.

481.  Сортов състав и технология за създаване и отглеждане на черешови и вишневи насаждения / Страхил Георгиев и др.

       Дискусионен семинар "Сортов състав и екологосъобразни технологии за развитие на овощарството в условията на планинското и полупланинското земеделие", Габрово, Сдружение "Инициатива за устойчиво развитие, III-1 - III-7, 1995.

       Др. авт.: Димитър Домозетов, Анна Колева, Мария Боровинова, Любомир Джабиров, Венера Тасева, Иван Средков, Николай Христов, Методий Миленков.

482.  Технология за създаване и отглеждане на черешови насаждения и производство на плодове / Васил Георгиев и др., 1994, 24 с.

       Машинопис.

       Др. авт.: Страхил Георгиев, Анна Колева, Иван Средков, Венера Тасева, Любомир Джабиров.

483.   Христов, Николай. Нов свръхранозреещ черешов кандидат сорт / Николай Христов

       Юбил. науч. конф. 100 год. от рожд. на проф. Велко Велков, Пловдив, 20 ноември 2008. - Под печат в сп. Растениевъдни науки.

       Кандидат сорт Суперстар.

484.  Christov, Nikolai . New self- ertility sweet cherry hybrids at the Institute for Agricultute - Kyustendil / Nikolai Christov

       4-th International Cherry Symposium "Advances in Cherry Genetics, Physiology, Technology, and Management", 24-29 june 2001, Hоod River, Oregon and Richland, Washington.

485.  Christov, Nikolai et al. Results from sweet cherry breeding in Institute for Agriculture - Kyustendil, Bulgaria / Nikolai Christov, Vasil Georgiev

       Yantai Municipal Bureau of Foreign Expert, October, 22, 2002. - Под печат.

486.  Comparison of some new apple and sweet cherry cultivars under the environmental conditions of Kyustendil, Bulgaria / Atanas Blagov et al

       First Balkan Symposium on Fruit Growing, 15-17 november 2007, Plovdiv, Bulgaria. - Под печат.

       Др. авт.: Nikolai Christov, Dimitar Sotirov, Anelia Stoyanova.

487.  Sotirov, Dimitar. Embryo Culture in Sweet Cherry Breeding / Dimitar Sotirov

       Fourth International Fruit/Vegetable Symposium, 2002, Yantai, China. - Под печат.