Стандарти, патенти и авторски свидетелства

1966

44.   МПК А 01 h, Кл. 45d, 08, България, а. с. 11435.        

Георгиев, Васил. Череша сорт "Кюстендилска хрущялка". Заяв. 11.04.1966, публ. 15.11.1966, 2 с. : сн.

     Сертификат за нов сорт растения N 10466.

1967

45.   МПК А 01 h, Кл. 45d, 08, България, а. с. 11436.        

Георгиев, Васил. Череша сорт "Победа". Заяв. 11.04.1966, публ. 28.04.1967, 2 с. : сн.

     Сертификат за нов сорт растения N 10464.

46.   МПК А 01 h, Кл. 45d, 08, България, а. с. 11451.         

Георгиев, Васил. Череша сорт "Черна Конявска". Заяв. 11.04.1966, публ. 28.04.1967, 2 с. : сн.

     Сертификат за нов сорт растения N 10465.

1975

47.  България, БДС 820-76.

Череши пресни. В сила от 10. 05. 1975, 6 с.

     Черешни свежие=Fresh cherries.

1977

48.   МПК А 01 h 5/08, България, а. с. 23559.        

Георгиев, Васил. Череша сорт "Българска хрущялка". Заяв. 22.04.1977, публ. 12.10.1977, 1 с.

     Изобр. Васил Георгиев, Ангелина Величкова.

     Сертификат за нов сорт растения N 10467.

1989

49.   МПК А 01 h 5/00, България, а. с. 46313 А.        

Георгиев, Васил. Череша сорт "Мизия". Заяв. 20.05.1988, публ. 15.12.1989, 2 с.

     Сертификат за нов сорт растения N 10447.

2002

50.   МПК GERAS-AVI, България, пат. 10443 P4.        

Колева, Анна. Подложка за череша "ИК-М9". Заяв. 21.12.1992, публ. 31.01.2002, 2 с.

2003

51.  МПК PRUNU-AVI, България, пат. 10501 P2.        

Георгиев, Васил. Череша сорт "Данелия". Заяв. 14.07.1997, публ. 31.01.2003, 2 с.

52.   МПК PRUNU-AVI, България, пат. 10502 P2.          

Георгиев, Васил. Череша сорт "Стефания". Заяв. 21.05.1998, публ. 31.01.2003, 2 с.

53.  МПК PRUNU-ROO, България, пат. 10503 P2.        

Колева, Анна. Подложка за череша и вишна сорт "ИК-М8". Заяв. 24.06.1997, публ. 31.01.2003, 2 с.

     Изобр. Анна Колева, Цветанка Гергинова.