Научно-популярни статии

1924

363.  Лилов, Петър. В Ръждавица по череши / Петър Лилов. // Б ъ л г .   о в о щ а р с т в о , 1924, N 7, с. 148-149.

1952

364.  Васев, Атанас. Червясване на черешите и средства за борба / Атанас Васев. // К ю с т .   д е л о , N 12, 24 апр. 1952

      Виж и: Червясване при черешите и средства за отстраняването му // К о о п.  з е м е д е л и е, 1952, N 1, с. 18-19.

     Червясване на черешите и средства за борба с него // К ю с т.   д е л о, N 21, 22 май 1954, с. 2.

     Червясване на черешите и средства за отстраняването му // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о, 1955, N 2,с. 24-26.

1960

365.  Васев, Атанас. Да спасим листата на ябълките и черешите от листоядни гъсеници / Атанас Васев. // Н а р .   т р и б у н а , N 2 , 13 апр. 1960, с. 3.

1964

366.  Манов, Стойне. Черешата - високо доходна култура / Стойне Манов. // О в о щ а р с т в о , 1964, N 1, с. 11-15.

367.  Манов, Стойне. Черешата може да стане още по-доходна култура / Стойне Манов. // Н а р .   т р и б у н а , N 19, 9 март 1964, с. 3.

1966

368.  Виденов, Боян. Зимното пръскане на прасковите, кайсиите и черешите / Боян Виденов. // З в е з д а , N 94, 30 ноем. 1966, с. 3.

1970

369.  Миленков, Методий. Физични мутагенни средства при растенията / Методий Миленков. // П р и р о д а , 1970, N 3, с. 73-75.

1973

370.  Енев, Анастас. Черешовата култура в окръга / Анастас Енев. // З в е з д а , 1973, N 87, с. 2.

     Ранна черна едра, Бинг, Ламберт, Наполеон, Хеделфингенска, Дроганова жълта, Бигаро Моро, Дурона ди Виньола.

1974

371.  Георгиев, Страхил. Съхраняване на черешовите плодове / Страхил Георгиев. // Б ъ л г .   п л о д . ,   з е л е н ч .   и   к о н с е р в и , 1974, N 6, с. 29-30.

372.  Колева, Анна. Подходящи подложки за черешата / Анна Колева. // З в е з д а , N 26, 5 март 1974, с. 2.

1975

373.  Георгиев, Васил. Резултати от селекцията на овощните растения / Васил Георгиев. // З в е з д а , N 134, 22 ноем. 1975, с. 2.

374.  Георгиев, Страхил. Повече грижи за младите черешови насаждения : Съвети на специалиста / Страхил Георгиев. // З в е з д а (Кюстендил), N 24, 27 февр. 1975, с. 2.

375.  Георгиев, Страхил. Черешовите насаждения изпитват недостиг от хранителни вещества : Съвети на специалиста / Страхил Георгиев. // З в е з д а , N 148, 25 дек. 1975, с. 2.

376.  Лехова, Екатерина. Да не се подценява подхранването на овощните насаждения / Екатерина Лехова. // З в е з д а , N 56, 17 май 1975, с. 2.

377.  Стоилов, Асен. Икономическа ефективност на черешовото производство върху наклонени и относително равни места : Пред национална научно-техническа конференция по черешопроизводството / Асен Стоилов. // З в е з д а , N 72, 24 юни 1975, с. 2.

1976

378.  Георгиев, Васил. Перспективни черешови сортове / Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1976, N 5, с. 29-30.

379.  Георгиев, Страхил и др. Защо черешовата реколта в окръга и тази година е незадоволителна / Страхил Георгиев, Методий Миленков. // З в е з д а , N 74, 26 юни 1976, с. 2.

380.  Лехова, Екатерина. Микроторовете - необходимост за съвременното овощарство / Екатерина Лехова. // З в е з д а , N 60, 22 май 1976, с. 2.

381.  Миленков, Методий и др. Причини за напукването на черешовите плодове и борбата с него / Методий Миленков, Страхил Георгиев. // З в е з д а , N 66, 8 юни 1976, с. 2.

1977

382.  Георгиев, Страхил. За получаване на големи добиви и висококачествени плодове / Страхил Георгиев. // Б ъ л г .   п л о д . ,   з е л е н ч .   и   к о н с е р в и , 1977, N 4, с. 28-29.

383.  Георгиев, Страхил и др. Черешата в личните стопанства : Съвети на специалиста / Страхил Георгиев, Методий Миленков. // З в е з д а , N 12, 29 ян. 1977, с. 2.

     Победа, Ранна черна едра, Бигаро Моро, Бинг, Ван, Наполеон, Ламберт, Райниер, Козерска, Гермерсдорфска.

384.  Колева, Анна. Какви подложки да използваме в новите черешови и крушови насаждения / Анна Колева. // З в е з д а , N 152, 27 дек. 1977, с. 2.

385.  Миланов, Борис. Изисквания при резитбата на черешата и сливата : Съвети на специалиста / Борис Миланов. // З в е з д а , N 17 10 февр. 1977, с. 2.

1978

386.  Георгиев, Страхил. Отнасяния на млади черешови дървета на азотно торене / Страхил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1978, N 2, с. 12-14.

1982

387.  Георгиев, Страхил. Повече грижи за черешовите насаждения / Страхил Георгиев. // З в е з д а , N 139, 27 ноем. 1982, с. 2.

388.  Миленков, Методий и др. Перспективни костилкови видове и сортове / Методий Миленков, Атанас Благов, Иван Пешев. // З в е з д а , N 131, 9 ноем. 1982, с. 2.

     Кюстендилска хрущялка, Победа, Българска хрущялка, Черна Конявска, Козерска, Гермерсдорфска, Ван, Сам, Стар, Стела, Райниер, Старкинг харди джайънт, Бигаро Моро, Бигаро Бюрла, Сомояй бьотермо, Познанска, Мелитополска ранна, Рекорд, Хеброс.

1983

389.  Георгиев, Васил. Перспективни сортове череши / Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1983, N 2, с. 29-31.

390.  Милано, Борис и др. На резитбата - още по-голямо внимание! : Коментар на специалиста / Борис Миланов, Димитър Домозетов. // З в е з д а , N 139, 1 дек. 1983, с. 2.

391.  Миланов, Борис. Отглеждане на черешата в гъсти насаждения : Изпитано в Института по овощарство край Кюстендил / Борис Миланов. // З в е з д а (Кюстендил), N 120, 15 окт. 1983, с. 2.

     Ранна черна едра, Ван, Гермерсдорфска, Козерска, Ламберт, Хеделфингенска.

1984

392.  Георгиев, Страхил. Азотно торене на черешата / Страхил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1984, N 12, с. 34-36, 39.

393.  Колева, Анна. Към подложките по-голяма внимание / Анна Колева. // З в е з д а , N 129, 1 ноем. 1984, с. 2.

1985

394.  Дойчев, Кирил. Ефективна научноизследователска дейност : В Института по овощарство / Кирил Дойчев. // З в е з д а , N 150, 26 дек. 1985, с. 2.

395.  Домозетов, Димитър и др. Грижи за овощните растения през май / Димитър Домозетов, Илияна Иванова. // З в е з д а , N 53, 7 май 1985, с. 2.

396.   Домозетов, Димитър и др. Неотложни грижи за овощните растения през февруари / Димитър Домозетов, Иван Средков. // З в е з д а , N 15, 5 февр. 1985, с. 2.

397.   Миланов, Борис и др. Наложителни са повече грижи : Как да се извърши резитбата на овощните дървета, повредени от ниските температури / Борис Миланов, Димитър Домозетов. // З в е з д а , N 35, 23 март 1985, с. 2.

1986

398.   Колева, Анна. Ако сте решили да отглеждате череши и вишни. Изберете най-подходящите подложки и сортове / Анна Колева. // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 1986, N 2

399.   Колева, Анна. Проблеми при производството на овощен посадъчен материал / Анна Колева. // З в е з д а , N 34, 22 март 1986, с. 2.

400.   Миланов, Борис. Резитбата на черешата - биологическа и стопанска необходимост / Борис Миланов. // З в е з д а , N 87, 26 юли 1986, с. 2.

1987

401.  Василева, Джунка и др. Грижи за овощните градини през юли : Съвети на специалиста / Джунка Василева, Венера Тасева. // З в е з д а , N 81, 14 юли 1987, с. 2.

402.  Георгиев, Васил. Състояние и проблеми на черешопроизводството : Трибуна на специалиста / Васил Георгиев. // З в е з д а , N 20, 19 февр. 1987, с. 2.

403.  Гергинова, Цветанка и др. За още по-ефективна борба с вирусите по черешата : Науката - производителна сила / Цветанка Гергинова, Стефан Иванов. // З в е з д а , N 58, 21 май 1987, с. 2.

404.   Дойчев, Кирил. Нови сортове, широка програма за дейност / Кирил Дойчев. // З в е з д а , N 1, 6 ян. 1987, с. 2.

405.   Иванова, Илияна и др. Грижи в градините през април : Съвети на специалиста / Илияна Иванова, Иван Средков. // З в е з д а , N 43, 14 апр. 1987, с. 2.

406.   Куков, Христо и др. Качествен посадъчен материал - ефективно плодопроизводство / Христо Куков, Анна Колева. // З в е з д а (Кюстендил), N 86, 25 юли 1987, с. 2.

1990

407.   Домозетов, Димитър. Ако черешовите дървета са израснали високо / Димитър Домозетов. // Л и ч н о   и   п о м о щ н о   с т о п . , 1990, N 6, с. 21-22.

408.   Защо загиват черешите : На този въпрос отговарят научни сътрудници от Института по овощарство в Кюстендил. // Л и ч н о   и   п о м о щ н о   с т о п . , 1990, N 3, с. 7-9.

     Съдържа: Анна К о л е в а, Здравчо Макариев. Не подценявайте подложката и почвата ; Цветанка Г е р г и н о в а, Иван Средков, Мария Боровинова. Виновни са болестите и неприятелите.

1991

409.   Георгиев, Васил и др. Високоефективно черешопроизводство в Кюстендилския район може да се създаде само с добра сортова структура / Васил Георгиев, Николай Христов. // З в е з д а , N 78, 19 ноем. 1991, с. 2.

410.  Георгиев, Васил и др. Подобряване на черешовия сортимент / Васил Георгиев, Николай Христов. // О в о щ а р . , nbsp; nbsp; г р а д и н а р . nbsp; nbsp; и nbsp; nbsp; к о н с е р в . nbsp; nbsp; п р о м . , 1991, N 1-6, с. 13-14.

411.   Джабиров, Любомир и др. Черешата и вишнята - с бъдеще / Любомир Джабиров, Снежана Саева. // З в е з д а (Кюстендил), N 52, 6 авг. 1991, с. 2.

412.   Миленков, Методий. Славата и неблагополучията в черешопроизводството - двете страни на медала / Методий Миленков. // З в е з д а , N 45, 2 юли 1991, с. 2.

413.   Христов, Николай и др. Ранозреещи черешови сортове за вашата овощна градина / Николай Христов, Методий Миленков, Соня Николова. // З в е з д а , N 59, 13 септ. 1991, с. 2.

1992

414.   Джабиров, Любомир и др. Икономическа изгода от производството на овощен посадъчен материал / Любомир Джабиров, Анна Колева, Снежана Саева. // П а у т а л и я , N 27, 17 март 1992, с. 2.

415.   Джабиров, Любомир и др. Как да произведем посадъчен материал / Любомир Джабиров, Анна Колева, Снежана Саева. // П а у т а л и я , N 14, 11 февр. 1992, с. 2.

416.   Колева, Анна и др. За новата овощна градина. Подходящи сортоподложкови комбинации за костилковите овощни видове / Анна Колева, Кирил Дойчев, Методий Миленков. // А г р о к о м п а с , 1992, N 12

417.   Христов, Николай. За тези които ще създават черешова овощна градина / Николай Христов. // А г р о м а г а з и н , 1992, N 4

418.   Христов, Николай. Ранозреещи черешови сортове / Николай Христов. // Ф е р м е р , N 41, 1992, с. 22.

1993

419.   Боровинова, Мария и др. Технология за опазване на костилковите овощни видове от вредни организми - причинители на болести, неприятели и плевели / Мария Боровинова, Иван Средков, Венера Тасева. // С т о п а н и н , N 14, 1993, с. 1-8.

     Статията е поместена в специално приложение на вестника.

420.  Георгиев, Васил. Подходящи сортове череши за вашата градина / Васил Георгиев. // А г р о к о м п а с , 1993, N 10, с. 15-18.

     Българска хрущялка, Мизия, Победа, Черна Конявска, Ранна черна едра, Бигаро Бюрла, Лионска ранна, Бинг, Ван, Сенека, Козерска, Хеброс, Старкинг харди джайънт, Райниер, Стар, Хеделфингенска, Сомояй бьотермо, Наполеон, Ламберт, Дроганова  жълта, Румънка.

421.  Гергинова, Цветанка и др. Вирус завива листата на черешите и вишните / Цветанка Гергинова, Стефан Иванов. // А г р о к о м п а с , 1993, N 4, с. 24.

420 .  Колева, Анна. Вегетативни подложки за череша и вишна / Анна Колева. // З е м е д е л и е , 1993, N 5

423.  Колева, Анна и др. Изисквания към овощния посадъчен материал / Анна Колева, Кирил Дойчев. // А г р о к о м п а с , 1993, N 1, с. 12-13.

424.  Колева, Анна и др. Несъвместимост между подложка и присадник при овощните култури / Анна Колева, Снежана Саева. // З е м е д е л и е , 1993, N 7, с. 8-9.

425.  Христов, Николай. Черешови сортове с ран срок на узряване / Николай Христов. // З е м е д е л и е , 1993, N 8-9

1994

426.  Георгиев, Васил. Нови черешови сортове на Института по овощарство / Васил Георгиев. // П а у т а л и я (Кюстендил), N 14, 22 февр. 1994, с. 2.

     Българска хрущялка, Мизия.

427.  Смесена овощна градина / Любомир Джабиров и др. // С т о п а н и н , N 20, 1994, с. 25.

     Др. авт.: Страхил Георгиев, Симеон Илиев, Христо Куков, Васил Георгиев, Николай Христов.

428.  Христов, Николай. Какво трябва да знаем когато създаваме нова черешова овощна градина / Николай Христов. // З е м е д е л и е , 1994, N 1, с. 14.

429.  Черешова градина : Модел 1 / Любомир Джабиров и др. // С т о п а н и н , N 14, 1994, с. 13.

     Др. авт.: Страхил Георгиев, Симеон Илиев, Христо Куков, Васил Георгиев, Николай Христов. - Модел 2, N 15, с. 20. - Модел 3, N 17, с. 4.

1995

430.  Колева, Анна. Нова подложка за прозводството на черешови дръвчета / Анна Колева. // А г р о к о м п а с , 1995, N 11, с. 19.

431.  Колева, Анна. Подберете сортовете така, че овошките взаимно да се опрашват / Анна  олева. // З е м я , N 45, 7 март 1995

432.  Христов, Николай. Васил Георгиев е бащата на създадените в Кюстендил сортове череши / Николай Христов. // П а у т а л и я , N 41, 26 май 1995, с. 2.

     Българска хрущялка, Мизия.

433.  Христов, Николай. [Сто тридесет и един] 131 сорта череши "знае" Институтът по овощарство / Николай Христов. // П а у т а л и я , N 34, 2 май 1995, с. 2.

     Победа, Черна Конявска, Кюстендилска хрущялка.

1996

434.  Георгиев, Васил. Беритба и съхранение на черешовите плодове / Васил Георгиев. // А г р о к о м п а с , 1996, N 6, с. 10.

435.  Георгиев, Васил. Подходящи опрашители за всеки черешов сорт / Васил Георгиев. // А г р о к о м п а с , 1996, N 3, с. 11.

436.  Георги в, Васил. Пчелоопрашване и добиви при черешите / Васил Георгиев. // А г р о к о м п а с , 1996, N 5, с. 14.

437.  Георгиев, Васил. Резитба за формиране короните при черешата / Васил Георгиев. // А г р о к о м п а с , 1996, N 3, с. 9-10.

438.  Георгиев, Васил. Стопанско значение и изисквания на черешата към екологичните условия / Васил Георгиев. // А г р о к о м п а с , 1996, N 2, с. 10-11.

439.  Георгиев, Страхил и др. Грижи за овощните градини през есента / Страхил Георгиев, Мария Боровинова, Венера Тасева. // А г р о к о м п а с , 1996, N 10, с. 14.

440.  Колева, Анна. Избор на подходящи подложки и посадъчен материал при черешите / Анна Колева. // А г р о к о м п а с , 1996, N 7-8, с. 14.

441.  Христов, Николай. Сортов състав и разполагане на сортовете в черешовите насаждения / Николай Христов. // А г р о к о м п а с , 1996, N 3, с. 10-11.

442.  Христов, Николай. Фактори обуславящи редовното и доброто плододаване на черешите / Николай Христов. // С т о п а н и н , N 12, 1996, с. 2.

1997

443.  Георгиев, Васил. Избор на подложка за нови вишневи сортове / Васил Георгиев. // А г р о к о м п а с , 1997, N 10, с. 10.

     Подложки от отбрани форми на дива череша и културните сортове Дроганова жълта и Наполеон.

444.  Георгиев, Страхил. Наторяване на черешата / Страхил Георгиев. // А г р о к о м п а с , 1997, N 4, с. 20.

445.  Георгиев, Страхил. Подходящи месторастения за отглеждане на черешата / Страхил Георгиев. // А г р о к о м п а с , 1997, N 5, с. 11.

446.  Попатанасова, Десислава и др. Напукване на черешовите плодове в зависимост от сорта и подложката / Десислава Попатанасова, Анна Колева. // З е м е д е л и е   п л ю с , 1997, N 1-2, с. 23-24.

447.  Сотиров, Димитър. Ембриокултурите - метод за получаване на свръхранозреещи сортове череши и вишни / Димитър Сотиров. // З е м е д е л и е   п л ю с , 1997, N 11, с. 10.

1998

448.  Боровинова, Мария и др. Вредители, причиняващи обезлистяване на черешата / Мария Боровинова, Иван Средков. // З е м е д е л и е   п л ю с , 1998, N 5, с. 25.

449.  Саева, Снежана. Производството на черешови плодове е изгодно / Снежана Саева. // З е м е д е л и е   п л ю с , 1998, N 2, с. 29. : сн., с табл.

450.  Христов, Николай. Черешовия сортимент в България / Николай Христов. // Н а ш а   з е м я , 1998, N 4, с. 12.

1999

451.  Боровинова, Мария. Цилиндроспориозата е в състояние да обезлисти черешите и вишните / Мария Боровинова. // Р а с т .   з а щ и т а , 1999, N 5, с. 12-13.

452.  Георгиев, Васил. Седем италиански черешови сорта в Кюстендилски район / Васил Георгиев. // А г р о к о м п а с , 1999, N 5, с. 15-16. : ил.

2000

453.  Георгиев, Васил. Нови български черешови сортове / Васил Георгиев. // З е м е д е л и е   п л ю с , 2000, N 7-8, с. 19-20.

     Следва в N 9, 10, 11.

     Данелия, Кюстендилска хрущялка, Черна Конявска, Българска хрущялка, Победа, Мизия, Стефания.

454.  Георгиев, Страхил и др. Торене на черешата / Страхил Георгиев, Ефриян Кришков. // З е м е д е л и е   п л ю с , 2000, N 11, с. 8-10.

455.  Христов, Николай. Нови черешови сортове / Николай Христов. // Ф е р м е р , 2000, N 5, с. 16-17.

 2001

456.  Боровинова, Мария. Засушаването може да елиминира профилактичните пръскания срещу болестите по овощните дървета / Мария Боровинова. // Р а с т .   з а щ и т а , 2001, N 3, с. 6-8.

457.  Георгиев, Страхил. ВЕГЕ комплексен течен тор за листно подхранване / Страхил Георгиев. // З е м е д е л и е   п л ю с , 2001, N 2, с. 23.

458.  Колева, Анна. Ако сте решили да отглеждате череши и вишни. Спазвайте някои особености при създаване и отглеждане на насажденията / Анна Колева. // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 2001, N 11, с. 12.

459.  Колева, Анна. Подложки за череша и вишна / Анна Колева. // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 2001, N 11, с. 13.

2002

460.  Колева, Анна и др. Основни принципи при засаждане на овощни дървета / Анна Колева, Красимир Дойчев. // С т о п а н и н , N 46, 7 - 13 дек. 2002, с. 3.

461.  Колева, Анна. Създаване на черешова градина / Анна Колева. // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 2002, N 10, с. 12-13.

2003

462.  Христов, Николай. Правилният избор на сортовете череши за овощната градина е от съществено значение за бъдещите реколти / Николай Христов. // С т о п а н и н , N 42-43, 2003, с. 3.

2004

463.  Георгиев, Васил. Черешови сортове, създадени в Институт по земеделие - Кюстендил / Васил Георгиев. (Перспективно). // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 2004, N 9, с. 16-17.

464.  Колева, Анна. Какви грижи са необходими за черешови и вишневи насаждения през пролетно-летния сезон / Анна Колева. // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 2004, N 5, с. 12.

465.  Колева, Анна. Особености при резитба на череша / Анна Колева. // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 2004, N 2, с. 20-21.

466.  Попатанасова, Десислава и др. Пролетната линия на смъртта на кюстендилската череша / Десислава Попатанасова, Снежана Саева. // В я р а , N 90, 19 апр. 2004, с. 8.

2005

467.  Борисова, Анелия. Алтернативата е чист от вируси посадъчен материал / Анелия Борисова. // Р а с т .   з а щ и т а , 2005, N 5, с. 10-11. : ил.

468.  Боровинова, Мария. Бактериален рак (пригор) по черешата и борбата срещу него / Мария Боровинова. (Тема на броя). // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 2005, N 2, с. 4.

469.  Боровинова, Мария. Многобройни болести "крадат" от реколтата [по черешата и вишнята] / Мария Боровинова. // Р а с т .   з а щ и т а , 2005, N 5, с. 6-9.

470.  Боровинова, Мария. Цилиндроспориоза "бяла ръжда" по черешата и вишнята - една от най-опасните болести / Мария Боровинова. (Неотложно). // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 2005, N 5, с. 7.

471.  Георгиев, Васил и др. Черешата / Васил Георгиев, Мария Боровинова. // Б и б л и о т е к а   з а   г р а д и н а т а , 2005, N 4, с. 5-26. : сн., с табл.

     Българска хрущялка, Данелия, Мизия, Стефания, Кюстендилска хрущялка, Черна Конявска. - Ранна черна едра, Сенека, Бюрла, Бинг, Ван, Козерска, Гермерсдорфска, Наполеон, Старкинг харди джайънт, Райниер, Стела, Хеделфингенска, Сомояй бьотермо, Стар, Ламберт, Дроганова жълта, Компакт Ламберт, Лапинс, Сънбърст.

472.  Тасева, Венера. В черешовите и вишневите градини трайно са се настанили плевели / Венера Тасева. // Р а с т .  з а щ и т а , 2005, N 5, с. 13-14.

2006

473.  Колева, Анна и др. Търсете безвирусни сортове за вашата овощна градина / Анна Колева, Николай Христов. (Перспективно). // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 2006, N 1, с. 14-16. : сн.

     Бигаро Бюрла, Маргит, Вега, Бинг, Ван, Силвия, Старкинг харди джайънт, Сънбърст, Наполеон, Стела, Стар, Лапинс, Дьонисенова жълта, Шнайдерова късна хрущялка, Кордия, Регина, Хеделфингенска.

2007

474.  Колева, Анна. Интензивни черешови насаждения - нов подход при отглеждане на черешата / Анна Колева. // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 2007, N 15, с. 14-15. : сн

2008

475.    Христов, Николай. Черешовият сорт Вик / Николай Христов. // З е м е д е л и е   п л ю с , 2008, N 9, с. 35-36. : сн.        

     Сортът е създаден от Г. Диксон през 1959 г. У нас е интродуциран от Васил Георгиев, от САЩ.

2009

476.  Боровинова, Мария. Болести по черешата и борбата срещу тях / Мария Боровинова. // З е м е д е л и е   п л ю с , 2009, N 3, с. 35-36.

     Следва в N 4.

477.   Домозетов, Димитър и др. Черешопроизводството в света и у нас / Димитър Домозетов, Илияна Радомирска. // З е м е д е л и е   п л ю с , 2009, N 3, с. 33-34.

     Бинг, Ван, Гермерсдорфска, Козерска, Кордия, Сънбърст, Хеделфингенска.

478.  Христов, Николай. Нови перспективни черешови сортове / Николай Христов. // П р а к т .   з е м е д .   и   д о м а к и н с т в о , 2009, N 5, с. 18. : сн.

     Продължение от N 4.

     Данелия, Стефания, Вик, Лапинс, Сънбърст, Ройалтон, Хартланд, Кастор.